روغن موتورمحصولات

روغن صنعتیمحصولات

روغن دندهمحصولات

تولید ضدیخمحصولات

خدمات ما

 


بسته بندی و تولید

  • انواع روغن موتور
  • انواع روغن دنده
  • انواع روغن صنعتی
  • انواع ضد یخ

درباره ما

شرکت شیمی الوند کاسپین در ابان ماه سال 1385تاسیس گردید، سهامداران شرکت مزبور سابقه ای 25ساله در امر تولید و توزیع انواع روغن موتور دارند و از بدو تاسیس شرکت کار تولید و بسته بندی برای شرکتهای دیگر را نیز انجام می دهند.

شرکت شیمی الوند کاسپین در نظر دارد طی ده سال اینده نه تنها به عنوان تولید کننده انواع روانکار با کیفیت، بلکه به عنوان یک تامین کننده مواد اولیه وارد بازار شده و در این راستا به بررسی راهکارهای عملی پرداخته تا این امر نیز محقق گردد.